SPACE
Sk
Hu
En
De

Archív - rok 2011


Odborná konferencia
21.11.2011
Pozvánka na odbornú konferenciu v rámci projektu GREEN FUTUREZahajovacia konferencia
4.4.2011, Štúrovo:
RRA Južný región, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a KEM Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány si Vás dovoľujú pozvať na ZAHAJOVACIU KONFERENCIU v rámci projektu GREEN FUTURE konanú dňa 13. Apríla 2011 v priestoroch Univerzity J. Selyeho v Komárne. Podrobný program nájdete tu.
Projekt GREEN FUTURE

Vážené starostky, vážení starostovia,

3.1.2011, Štúrovo:
Projekt HUSK/0901/2.1.2/0232 bol víťazným projektom v rámci druhej výzvy Programu cezhraničnej spolupráce HUSK CBC 2007-2013. Hlavným partnerom projektu je Regionálna rozvojová agentúra Južný región, cezhraničnými partnermi sú Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a KEM Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
V rámci projektu sa zameriame na vytvorenie štúdie, ktorá napomôže pri zavádzaní technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie pre verejné inštitúcie s cieľom riešiť ich energetické potreby. Implementácia projektu začala dňom 1.1.2011 a končí 31.12.2011.
Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj.

Ing. Attila Tóth
RRA Južný región

SPACE