SPACE
Sk
Hu
En
De

Archív - rok 2013


Súhrnná správa za rok 2013

Súhrnná správa o realizácií činností RRA za rok 2013


Vybrané ukazovatele demografického charakteru

okres Levice

Miestna dátová základňa za okres Levice -rok 2013

Miestna dátová základňa

SPACE