SPACE
Sk
Hu
En
De

Región


Združenie obcí
Združenie obcí - Južný región

Organizácia „Združenie obcí – Južný región“ vznikla v roku 2003. Rekonštrukciou mosta Márie Valérie si aj miestne samosprávy uvedomili dôležitosť vzájomnej spolupráce. Preto samosprávy tohto regiónu založili Združenie obcí – Južný región. Naše združenie spolupracuje so združením obcí z maďarskej strany. Hlavným podnetom k založeniu združenia bolo, aby miestne samosprávy mohli efektívnejšie a koordinovanejšie spolupracovať. Kľúčový význam pripisujeme rozvoju pohraničných regiónov vo forme cezhraničnej spolupráce. Naše ciele a aktivity budeme realizovať s peňazí získaných s európskych fondov. Dúfame, že výsledkom tejto spolupráce bude efektívny rozvoj nášho mikroregiónu.



Ciele združenia sú:

 • Presadzovanie opodstatnených požiadaviek samosprávy a posilnenie postavenia a práv obcí
 • Riešenie regionálnych problémov
 • Koordinácia postupu obcí pri plnení im zverených kompetencií a práv
 • Koordinácia postupov pri rozvoji technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti
 • Iniciovanie a podpora aktivít v oblasti spoločenskej, hospodárskoekonomickej, ekologickej, sociálnej, športovej, atď.
 • Ochrana prírody a životného prostredia
 • Rozvoj cestovného ruchu, agro- a vidieckej turistiky, revitalizácia dedín
 • Cezhraničná spolupráca a členstvo v euroregiónoch za účelom celkového zvýšenia úrovne života v regióne
 • Napomáhať procesu európskej integrácie a pomoc pri využívaní podporných fondov
 • Spolupráca v oblasti dopravy
 • Spolupráca v oblasti zdravotníctva


Členovia „Združenia obcí – Južný región“

 • Mesto Štúrovo
 • Obec Mužla
 • Obec Čata
 • Obec Svodín
 • Obec Leľa
 • Obec Kamenín
 • Obec Kravany nad Dunajom
 • Obec Šarkan
 • Obec Sikenička
 • Obec Salka
 • Obec Obid
 • Obec Zalaba
 • Obec Malé Ludince
 • Obec Keť
 • Obec Nová Vieska
 • Obec Gbelce
 • Obec Malá nad Hronom
 • Obec Bíňa
 • Obec Nána
 • Obec Kamenica nad Hronom
 • Obec Chľaba
 • Obec Bajtava
 • Obec Malé Kosihy
 • Obec Kamenný Most
 • Obec Pavlová
 • Obec Rúbaň
 • Obec Dubník
 • Obec Ľubá
 • Obec Bruty
 • Obec Belá
 • Obec Búč
 • Obec Bielovce
 • Obec Hronovce
 • Obec Ipeľský Sokolec
 • Obec Kubáňovo
 • Obec Lontov
 • Obec Moča
 • Obec Nýrovce
 • Obec Pastovce
 • Obec Pohronský Ruskov
 • Obec Radvaň nad Dunajom
 • Obec Sikenica
 • Mesto Želiezovce
 • Obec Bátorové Kosihy
 • Obec Farná
 • Obec Kuraľany
 • Obec Strekov
 • Obec Šalov
 • Obec Veľké Ludince

SPACE