SPACE
Sk
Hu
En
De
PARTNER

Projekt Ipolytour
Podstránka projektu: https://atostoth.wixsite.com/ipolytour 
Webstránka projektu: www.ipolytour.eu 

Projekt I-4 - Ipolyvölgye Festival
Podstránka festivalu: https://atostoth.wixsite.com/i-4-ipolyfest 
Webstránka projektu: www.i4feszt.hu 
Webstránka festivalu IpolyFeszt: www.ipolyfeszt.hu

PROJEKTY

Vítame Vás!

Vítame Vás na stránkach našej Regionálnej rozvojovej agentúry, ktorá sídli v Štúrove. RRA JR je aj v roku 2015  zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

Významným partnerom a spolupracovníkom je pre nás aj Nitriansky samosprávny kraj. Agentúra bola založená 15. 04. 2004 zo zámerom, že bude inštitucionálnym nástrojom na podporu regionálneho rozvoja a bude koordinovať činnosti subjektov, zamerané na regionálny rozvoj v oblastiach: hospodárstva a dopravy, kultúry, vedy, školstva, životného prostredia, cezhraničnej spolupráce, atď.

Zakladateľmi združenia sú:

„Združenie obcí – Južný región“;

Dvory a okolie združenie obcí;

mesto Štúrovo;

Nadácia Budúcnosť 2000;

Strekov 1075, s.r.o.;

„Kultúrne združenie Štúrovo a okolie“;

VADAŠ s.r.o.;.

Pole našej pôsobnosti tvoria oblasti:

Štúrovo a okolie, okres Nové Zámky a časť okresov Levice a Komárno. Budeme radi, ak navštívite našu webovú stránku a nami poskytnuté informácie budete môcť užitočne využiť vo Vašom pracovnom alebo aj osobnom živote.

Ing. Attila Tóth
riaditeľ agentúry
SPACE