SPACE
Sk
Hu
En
De

Zakladatelia


Zakladateľmi združenia sú:

„Združenie obcí – Južný región“;

Dvory a okolie združenie obcí;

mesto Štúrovo;

Nadácia Budúcnosť 2000;

Strekov 1075, s.r.o.;

„Kultúrne združenie Štúrovo a okolie“;

VADAŠ s.r.o.;.


SPACE